Угода користувача

Ця Угода користувача (далі Угода) регулює відносини між needmylink.com (далі needmylink або Адміністрація) з одного боку та користувачем сайту з іншого.

Сайт needmylink.com не є засобом масової інформації.

Використовуючи сайт, Ви погоджуєтеся з умовами цієї угоди.

Якщо Ви не згодні з умовами цієї угоди, не використовуйте сайт needmylink.com!

Права та обов’язки сторін

Користувач має право:

– здійснювати пошук інформації на сайті

– отримувати інформацію на сайті

– використовувати інформацію сайту в особистих некомерційних цілях

Адміністрація має право:

– на власний розсуд і необхідність створювати, змінювати, скасовувати правила

– обмежувати доступ до будь-якої інформації на сайті

Користувач зобов’язується:

– не порушувати працездатність сайту

– не використовувати скрипти (програми) для автоматизованого збору інформації та/або взаємодії з Сайтом і його Сервісами

Адміністрація зобов’язується:

– підтримувати працездатність сайту за винятком випадків, коли це неможливо з незалежних від Адміністрації причин.

Відповідальність сторін

– адміністрація не несе жодної відповідальності за послуги, що надаються третіми особами

– у разі виникнення форс-мажорної ситуації (бойові дії, надзвичайний стан, стихійне лихо тощо) Адміністрація не гарантує збереження інформації, розміщеної Користувачем, а також безперебійну роботу інформаційного ресурсу.

Умови дії Угоди

Дана Угода набуває чинності при будь-якому використанні даного сайту.

Угода перестає діяти при появі її нової версії.

Адміністрація залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цю Угоду на свій розсуд.

Адміністрація не сповіщає користувачів про зміну в Угоді.