Політика Конфіденційності

1. Загальні умови

1.1 Ця Політика визначає порядок обробки та захисту фізичною особою-підприємцем Гуменюк Євгеном Валерійовичем (далі – ФОП Гуменюк Євген Валерійович) інформації про фізичних осіб (далі – Користувач), що може бути отримана під час користування Користувачем послугами/товарами, які використовує ФОП Гуменюк Євген Валерійович.

1.2 Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту персональної інформації, яку Користувач надає про себе самостійно під час використання Сайту або в процесі реєстрації (створенні облікового запису) для придбання товарів/послуг від несанкціонованого доступу та розголошення.

1.3 Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації, що надається Користувачем, регулюються цією Політикою та чинним законодавством України.
1.4 Реєструючись на Сайті та використовуючи Сайт, Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.
1.5 У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Сайту та/або будь-яких Сервісів, доступних під час використання Сайту, має бути негайно припинено.
1.6 Реєструючись на веб-сайті, ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб’єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”. Цей перелік доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

2. Цілі збору, обробки та зберігання інформації, що надається користувачами Сайту

2.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. ФОП Гуменюк Євген Валерійович обробляє персональні дані Користувача з метою:

– ідентифікації сторони в рамках угод і договорів, що укладаються з ФОП Гуменюк Євген Валерійович;

– надання Користувачеві товарів/послуг, доступу до Сайту;
– зв’язку з Користувачем, направлення Користувачеві транзакційних листів у момент отримання заявки на реєстрацію на Сайті або отримання оплати від Користувача, разово, якщо Користувач здійснює ці дії, направлення Користувачеві повідомлень, запитів;
– направлення Користувачеві повідомлень рекламного та/або інформаційного характеру – не більше 1 повідомлення на день;
– перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дають змогу підтримувати і покращувати сервіси та розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту;
– проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації наданої Користувачем та її передачі третім особам

3.1 ФОП Гуменюк Євген Валерійович вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, перекручення, розкриття або знищення.

3.2 ФОП Гуменюк Євген Валерійович надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам і підрядникам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Послуг.

3.3 ФОП Гуменюк Євген Валерійович має право використовувати надану Користувачем інформацію, зокрема персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (зокрема, з метою запобігання та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а так само в інших передбачених законодавством України випадках.

3.4 ФОП Гуменюк Євген Валерійович не перевіряє достовірність інформації, що надається Користувачем, і виходить з того, що Користувач в рамках сумлінності надає достовірну та достатню інформацію, дбає про своєчасність внесення змін у раніше надану інформацію за появи такої необхідності.

4. Умови користування Сайтом

4.1 Користувач при користуванні Сайтом підтверджує, що:
– володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію (створення облікового запису) і використовувати Послуги сайту;
– вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту, обов’язкові для заповнення поля для подальшого надання Послуг Сайту позначені спеціальним чином, уся інша інформація надається користувачем на його власний розсуд.
– усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для третіх осіб, які не обумовлені в цій Політиці, і може бути скопійована і поширена ними;
– ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою згоду з нею і приймає на себе зазначені в ній права та обов’язки. Ознайомлення з умовами цієї Політики та проставлення галочки під посиланням на дану Політику є письмовою згодою Користувача на збір, зберігання, обробку та передачу третім особам персональних даних, що надаються Користувачем.
4.2 ФОП Гуменюк Євген Валерійович не перевіряє достовірність одержуваної (зібраної) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання зобов’язань перед Користувачем.

5. У рамках цієї Політики під “персональною інформацією Користувача” розуміються:

5.1. Дані, надані Користувачем самостійно під час користування Сайтом, Сервісами, включно з, але не обмежуючись: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, електронна адреса профілю в соціальних мережах.
5.2 Дані, які автоматично передаються Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, зокрема IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), час доступу, адреса сторінки, яку він запитує.

6. Зміна та видалення персональних даних

6.1 Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних. Користувач зобов’язаний дбати про своєчасність внесення змін до раніше наданої інформації, її актуалізації, в іншому випадку ФОП Гуменюк Євген Валерійович не несе відповідальності за неотримання повідомлень, товарів/послуг тощо.

6.2 Користувач також може видалити надану ним у межах певного облікового запису персональну інформацію. При цьому видалення облікового запису може спричинити неможливість використання деяких функцій Сайту.

7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

7.1 ФОП Гуменюк Євген Валерійович має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

7.2 До цієї Політики та відносин між Користувачем і ФОП Гуменюк Євген Валерійович, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.